Databeskyttelse

Data beskyttelsespolitik  

Jeg behandler persondata og har derfor en privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

 

Som tegnsprogstolk er jeg selvfølgelig underlagt tavshedspligt. 

Som tegnsprogstolk er jeg omfattet af bestemmelserne i forvaltningsloven § 27 stk. 6 og 7 (jf. straffelovens paragraf 152a) om tavshedspligt. Det vil sige, at jeg ikke må videregive fortrolige oplysninger om personer eller indhold, som er blevet opfanget i forbindelse med en tolkning.

 

For at beskytte dine persondata bedst muligt vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. I tilfælde af, at de beslutninger, jeg har behov for at træffe er afhængige af, at jeg kan behandle almindelige persondata om dig, gennemfører jeg en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, jeg begynder at behandle dine persondata.

 

Kontaktoplysninger

Jeg, Margit Brandt Jonassen, er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Margit Brandt Jonassen

Langelandsgade 11

8700 Horsens

Telefon: 28794994

CVR-nr: 40875603

Mail: tolk@margittolk.dk

 

 Jeg anvender data om dig for at gøre min service bedre og sikre kvalitet i mine ydelser og tjenester samt i min kontakt med dig.

 

De data, jeg anvender, omfatter:

-      Almindelige persondata, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CPR-nummer mv.

 

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

 

Det sker, når jeg har brug for:

 

-      Administration af din relation til mig

-      Opfyldelse af lovkrav

 

Jeg behandler kun data, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål til hvilke de skal bruges. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger.

 

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

 

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele mig dine ændringer.

 

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører uden dit udtrykkelige samtykke.

 

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

 

Kontaktoplysninger:


CVR: 40875603


Adresse:

Langelandsgade 11

8700 Horsens


Email: tolk@margittolk.dk


Mobil: 28794994Copyright © All Rights Reserved