Priser

Priser og tillæg for tegnsprogstolkning

Kontakt mig venligst for information om priser. 


Prisen inkluderer forberedelse, efterbehandling, transport og administration


 

 

Betingelser og aflysningsregler

Aflysninger/afbestilling skal ske via sms eller mail og skal være mig i hænde min. 7 dage før. Aflyses senere, bliver der faktureret til fuld pris.


Ved udeblivelse forbeholder jeg retten til at opkræve for den planlagte tolketime(r)


Hvis en opgave trækker ud, bliver jeg naturligvis gerne til den er slut, såfremt jeg har mulighed for det. Her er det gældende timetakst der faktureres efter, dog pr. påbegyndte ½ time, plus eventuelle tillæg.Tegnsprogstolkning er en social ydelse og er derfor momsfritaget.  

Kontaktoplysninger:


CVR: 40875603


Adresse:

Langelandsgade 11

8700 Horsens


Email: tolk@margittolk.dk


Mobil: 28794994Copyright © All Rights Reserved